Technológia   

našom článku sme písali, že na Slovensku sa pri stavbe strechy využívajú dva typy krovov: väzníkový a klasický. Väzníkové krovy majú univerzálne využitie, sú ideálnym riešením najmä pri stavbách s väčším rozpätím strechy bez dodatočnej vnútornej podpory. Výrobu väzníkov uľahčuje asistencia výpočtovej techniky – softvér vytvorí návrh celej konštrukcie, stroje potrebné rezivo narežú a zalisovaná pozinkovaná oceľová doska s predlisovanými tŕňami tzv. styčníková doska, slúži ako spojovací prvok jednotlivých prierezov. Klasický krov predstavuje ideálne riešenie pre strechy s väčším sklonom, poskytuje podkrovné bývanie, väčší úložný priestor a zhotovuje sa priamo na stavbe. Za nevýhodu klasického krovu sa vo všeobecnosti považuje najmä vyššia spotreba dreva a vyššia časová náročnosť oproti väzníkovému krovu a taktiež kvalita zhotovenia, ktorá je závislá od skúsenosti a odbornosti majstra, či tesára. Spôsobov spájania je mnoho, tie sofistikovanejšie výrazne urýchľujú a uľahčujú montáž celého krovu. A tu sa dostávame k akémusi „kompromisu“ a to sú CNC krovy.   

Stavanie krovu z dreva priamo na stavbe sa teraz pre majstrov stáva ľahkým a dostupným. Technológia CNC je veľmi nápomocná pri výstavbe zložitých a členitých krovov. Keďže sa jedná o strojom opracovanú drevenú konštrukciu, CNC stroj zaručuje vysokú presnosť narezania. Výroba konštrukčných drevených prvkov na CNC drevoobrábacom centre trvá oveľa kratšiu dobu ako pri použití ručných nástrojov. Výsledná konštrukcia sa stáva stavebnicou, ktorú priamo na stavbe majster poskladá.

CNC - Obrábacie centrum Hundegger SC-3

Obrábacie centrum bolo vyvinuté prevažne na rýchle a presné rezanie na požadované veľkosti, ako aj na spracovanie jednoduchých drevených častí. Pri rezaní lepiacich dielov alebo častí dreveného rámu sa dosahuje bezkonkurenčná rýchlosť pri plnej flexibilite a presnosti. Stroj využíva pílový kotúč vykonávajúci úkony okolo piatich osí, vŕtací agregát, vertikálnu stopkovú frézu a revolverový frézovací agregát, vďaka čomu je možné opracovanie drevených prierezov do rozmerov 400/200mm vo forme väčšiny využívaných tesárskych spojov.

Tvary konštrukcií sú navrhované pomocou softvéru SEMA v ktorom je možné vytvoriť výrobnú a montážnu dokumentáciu pre klasické krovy, drevostavby, altánky a rôzne konštrukcie podľa požiadaviek zákazníka.

Postup pri výrobe CNC krovu

Pri prvom kontakte so zákazníkom obdržíme od neho všetky dostupné podklady (pôdorysy, rezy, výkaz výmer, realizačnú statiku, špecifikáciu jednotlivých materiálov). Na základe poskytnutej dokumentácie (v tlačenej forme, vo forme DWG či DXF súborov, minimálne však v PDF) náš personál vytvorí v profesionálnom modelovacom softvéri 3D model drevenej konštrukcie. Po odsúhlasení cenovej ponuky použitého materiálu a finálnej podoby krovu zákazníkom a zaplatení zálohy, sa ešte pred samotnou výrobou vykonáva zameriavacia obhliadka na mieste stavby. Ak je potrebné, upravíme ešte návrh podľa skutočných rozmerov stavby a následne za pomoci CNC stroja podľa návrhu vyrobíme jednotlivé časti celej konštrukcie s presne narezanými tesárskymi spojmi. Z výroby prechádzajú jednotlivé prvky krovu na kamión a náš personál dovezie materiál na miesto stavby. Za pomoci hydraulickej ruky ho vyloží a skúsený majster na streche z jednotlivých častí podľa návrhu krov poskladá doslova ako stavebnicu.

Použitý materiál

Na výrobu krovu za pomoci obrábacieho centra Hundegger Speed-Cut 3 sa používajú: KVH hranoly, BSH hranoly, DUO a TRIO a SUŠENÉ A HOBĽOVANÉ REZIVO. Tým, že rezivo BSH, DUO alebo TRIO je lepené z viacerých vrstiev je znížené napätie v rezive, a preto sa viac odporúčajú na výrobu CNC krovov. Jednotlivé vrstvy sú otáčané tak, aby sa ich vzájomné napätia kompenzovali a tým znižovali pravdepodobnosť krútenia reziva. Z tohto dôvodu je zabezpečená väčšia tvarová stálosť a tým pádom aj väčšia presnosť pri montáži konštrukcie.

Všetko použité rezivo je certifikované priamo dodávateľom.

Výhody CNC krovu

  • Menej spotrebovaného materiálu - menšie prierezy jednotlivých prvkov krovu 
  • Vysoká rozmerová presnosť spojov - minimalizovanie chybovosti pri stavbe
  • Kvalitné opracovanie drevených prvkov – nahrádza ručnú prácu tesára
  • Urýchlenie práce zhotovenia krovu - netreba robiť žiadne úpravy prvkov krovu
  • Estetické riešenie - umožňuje vytvoriť okrasné opracovanie záhlavia trámov, krokiev a väzníc
  • Ideálne riešenie pri tvarovo zložitých a členitých krovoch a pre priznané krovy v interiéri
  • Na mieste stavby nevzniká neporiadok z pilín ako pri tesárskej práci  

O dodacích lehotách sa informujte u svojho regionálneho obchodného zástupcu.