Po - Pi: 7:00 - 16:00Sobota: 7:00 - 12:00

Väzníkový alebo Klasický krov?

Každá strecha je jedinečná a výber vhodného krovu záleží od množstva faktorov.

Najväčšia dilema zákazníkov, ktorí stavajú dom a riešia strechu, je práve výber krovu. Pokiaľ ste sa dostali k tomuto článku, nie ste prví ani poslední. Krov je viazaná drevená konštrukcia, ktorá tvorí nosnú časť celej strechy a preto sa kladie naň z hľadiska statiky veľký dôraz. Každá strecha je jedinečná a výber vhodného krovu záleží od množstva faktorov. Na Slovensku sa pri stavbe strechy využívajú dva typy krovov: klasický a väzníkový.

Výroba a montáž klasického krovu

Osvedčený a tradičný typ strešnej konštrukcie predstavuje klasický krov. Zhotovuje sa najmä z dreva ihličnatých stromov narezaných na požadovaný rozmer. Jednotlivé prvky krovu sa potom spájajú priamo na stavbe klasickými tesárskymi spojmi, čo je časovo aj fyzicky náročné na zhotovenie. Pokiaľ chcete stavať klasický krov svojpomocne, pravdepodobne usporíte nejaké financie na pracovnej sile, je nutné však ovládať čítať výkresy a dodržiavať projekt krovu na základe statického prepočtu vykonaného odborne spôsobilým projektantom. Akékoľvek dodatočné zmeny v konštrukcii krovu, ako aj v kvalite použitého materiálu musí projektant odkonzultovať a schváliť. Zodpovednosť za správnu montáž sa tak prenáša na majstra tesára. Dajte si teda pozor, aby ušetrené peniaze nešli na úkor kvality. Klasický krov má niekoľko základných typov konštrukcií, v súčasnosti sa z ekonomického hľadiska najviac využíva tzv. hambálkový krov.    

Obr. 1 Klasický hambálkový krov 

Obr. 2 Väzníkový krov

Výroba a montáž väzníkového krovu

S nástupom nových technológií sa aj výroba krovov zmodernizovala. Zhotovenie väzníkového krovu je oveľa menej náročné na ľudskú prácu a vyrábajú ho špecializované firmy. Väzníkový krov je oproti klasickému krovu ľahká drevená konštrukcia, pretože je vyrobená z reziva z menších prierezov, ktorého kvalita aj rozmery sú predpísané už v projekte. L.A.D. plus používa pri výrobe prvotriedne drevo, hĺbkovo morené certifikovaným postupom, ktorý vykonávame ako jeden z mála predajcov na Slovensku. Z drevených hranolov, ktoré sú spájané oceľovými styčníkovými doskami sa vo výrobnej hale poskladá stužená konštrukcia a vzniknú prefabrikované dielce tzv. priehradový väzník. Väzníkové krovy sa projektujú na mieru každej jednej stavbe, pričom je možné zohľadniť individuálne želania zákazníka. Návrh sa vytvára v modelovacom a výpočtovom programe, ktorý počíta so všetkými faktormi, ktoré ovplyvňujú statiku strechy. Vzhľadom na to, že výrobný proces väzníkového krovu prebieha v hale pod strechou, nie je ovplyvňovaný počasím ani ročným obdobím. Z výroby sa hotové väzníky naložia na kamión, dovezú sa na miesto stavby a následne sa za pomoci žeriava zmontujú. Montáž väzníkového krovu rodinného domu skúsená partia certifikovaných montážnikov stihne v pomerne krátkom čase, zvyčajne 1 až 2 dni.      

Obr. 3 Väzníkový krov - Spoj oceľovými styčnikovými doskami

Obr. 4 Vyrobená väzníková konštrukcia naložená na kamióne. Pomocou hydraulickej ruky šofér jednotlivé dielce väzníkového krovu zloží priamo na stavbu na požadovanom mieste.

V krátkosti sme vám načrtli základný rozdiel medzi výrobou klasického a väzníkového krovu. Každý typ krovu má svoje výhody aj nevýhody. Ani jeden z nich nie je horší alebo lepší. Oba typy majú pri správnej výrobe a montáži životnosť stavby. Ich využitie je ovplyvnené faktormi, ktoré si priblížime. S výberom krovu vám radi pomôžu aj naši odborníci, ktorí posúdia všetky aspekty, ktoré súvisia s vašou konkrétnou stavbou.

V článku si môžete ďalej prečítať odporúčania pri výbere vhodného krovu, pretože výber záleží od:

  • lokality miesta stavby, t.j. od nadmorskej výšky, snehovej a veternej oblasti
  • sklonu, veľkosti a tvaru strechy
  • rozpätia nosných stien domu
  • spôsobu, akým sa bude podkrovný priestor využívať
  • času a finančných prostriedkov, ktoré máte k dispozícii

Akú strechu máte na výber

Pripomeňme si ešte základné typy striech na základe ich tvaru. Strechy ešte rozdeľujeme podľa sklonu, a to na ploché (sklon je do 5°), šikmé (sklon 5-45°) a strmé (sklon väčší ako 45°).

Obr. 5 Sklon strechy

Obr. 6 Základné typy striech

Zaťaženie strechy

Krov nesie celé zaťaženie nielen z vlastnej hmotnosti, ale aj hmotnosť krytiny, zaťaženie spôsobené snehom aj vetrom. Pre oba typy krovov platí, že čím bude jeho zaťaženie väčšie, tým viac materiálu sa spotrebuje a tým sa môže stavba predražiť. Podľa snehovej oblasti, kde sa vaša stavba nachádza platí, že väčšie zaťaženie od snehu má strecha s menším sklonom. Zaťaženie od vetra je závislé od sklonu strechy a platí, čím väčší sklon strechy, tým väčšie zaťaženie od vetra. Počítať treba aj so zaťažením strešnej krytiny, kedy je najťažšia betónová a najľahšia je plechová. Dosť podstatné faktory sú teda sklon strechy a snehová a veterná oblasť. Či už ide o sklon strechy murovaného alebo dreveného domu, vyberáme ho podľa dvoch hlavných hľadísk. Jedným je, či a ako sa bude priestor pod strechou využívať (podkrovie na odkladanie vecí, obytné podkrovie atď.), druhým je strešná krytina, ktorú chcete použiť. Výber materiálu strešnej krytiny je ovplyvnený lokalitou, sklonom strechy, statickým, estetickým aj finančným hľadiskom. Ľahké krytiny (plechové, šindle, asfaltové či fóliové pásy) majú nižšiu nosnosť, vďaka čomu môžete ušetriť na krove. Ťažké krytiny (keramické a betónové) majú vyššiu nosnosť a sú vhodné do veterných oblastí, kde vďaka svojej hmotnosti pôsobia proti vztlakovej sile vetra. V L.A.D. plus vám pred výrobou krovu presne vypočítame jednotlivé prvky krovu vzhľadom na konkrétnu snehovú a veternú oblasť miesta stavby vrátane zaťaženia vybranou strešnou krytinou.    

Sklon strechy do 30°

Do sklonu približne 30° je ekonomicky výhodnejšie vybrať si na stavbu väzníkový krov. V prípade, že netúžite po obytnom podkroví a dizajnovo sa vám páčia strechy na dome so sklonom do 30°, tak práve krov z priehradových väzníkov môže byť pre vás ideálnou voľbou. Pri nižšom sklone je klasický krov nevhodný, materiál vychádza drahšie ako pri väzníkovom krove a stráca sa využiteľnosť podkrovia na bývanie. Strechy s nízkym sklonom (typický bungalov) sa projektujú väčšinou v nižšie položených oblastiach na Slovensku.

 Obr. 7 Bungalov, valbová strecha, väzníkový krov

 

Sklon strechy nad 30°

Čím je vyšší sklon strechy, tým viac sa stáva podkrovný priestor obytným. Ak má dom jednoduchý pôdorys a rozpätie pod 10m, rozumnejšia voľba v tomto prípade bude klasický krov. Myslíme dom s jednoduchým obdĺžnikovým tvarom so sedlovou strechou v tvare písmena A. Nad sklon 30° je väzníkový krov nevýhodný z finančného hľadiska, pretože rastú neúmerne náklady na jeho výrobu.

Obr. 8 Rodinný dom s podlažím, sedlová strecha, klasický krov

Rozpätie nosných stien domu

Ak túžite po architektonicky rozmanitejšom vzhľade domu, môže mať aj strecha zložitejší tvar. Pri členitej streche, pokiaľ máte v návrhu valby, oblúky, dlhšie presahy či väčšie rozpony, z finančného hľadiska vychádza lacnejšie väzníkový krov. Pri väčších rozpätiach a tvarovo zložitejších krovoch musíte počítať totiž s vyššími nákladmi na spotrebu väčšieho množstva reziva. Úspora na dreve použitím väzníkového krovu pri zložitejších tvaroch striech môže predstavovať až 40% oproti klasickému krovu. Aj v prípade podhľadu je výhodnejší väzníkový krov, pretože sa podhľad montuje priamo na väzníkovú konštrukciu, takže nie sú potrebné pomocné trámy. Pri zložitom pôdoryse tvaru domu, kde je potrebné preklenúť väčší priestor medzi nosnými stenami či stĺpmi (rozpätie nad 10m) tiež odporúčame väzníkový krov. Krov z priehradových väzníkov možno vyrobiť až v dĺžke 20m, takže stavba nebude potrebovať dodatočné nosné steny či stĺpy, ako by to bolo v prípade klasického krovu. Ak si zoberieme konkrétny prípad: dom v tvare štvorca s rozmermi 12x12m bez vnútorných nosných stien alebo stĺpov, musíme si zvoliť kvôli statike väzníkový krov.

Obr. 9 Rodinný dom s členitou strechou, väzníkový krov 

Plánujem obytné podkrovie

Pokiaľ je vašou požiadavkou využívať priestor krovu na bývanie, určite odporúčame klasický krov. Klasický krov má niekoľko základných typov konštrukcií, v súčasnosti sa z ekonomického hľadiska najviac využíva pri sedlovej streche tzv. hambálkový krov.

Postačí aj úložný priestor

Ak chcete priestor krovu obývať, jedinou a rozumnou možnosťou je klasický krov. Pokiaľ vám podkrovie postačí len na účel úložného priestoru, už máte na výber medzi klasickým a väzníkovým krovom. V porovnaní s klasickým krovom má väzníkový krov pri tvorbe úložného priestoru viac obmedzení.   

Obr. 10 Model väzníkového krovu s úložným priestorom      

Obr. 11 Úložný priestor vo väzníku

Vo väzníkovom krove z L.A.D. plus vám vieme vytvoriť elegantný, efektívny a praktický úložný priestor. Veľkosť a tvar úložného priestoru vo väzníkovom krove záleží najmä od typu a tvaru strechy. V prípade sedlovej strechy väzníka je úložný priestor najdlhší, v prípade valbovej strechy je kratší. Od sklonu strechy záleží aj výška úložného priestoru – čím vyšší sklon, tým vyšší komfort pohybovania. Viac pochôdzneho priestoru vo väzníkovom krove vám tiež vznikne vytvorením regálov z OSB dosiek pre uskladnenie vašich vecí. Každá jedna strecha sa projektuje individuálne a uvažovať možno o lichobežníkovom alebo trojuholníkovom tvare úložného priestoru. Posudzovať vhodnosť a tvar úložného priestoru bude náš technický poradca väzníkových krovov.

Uprednostňujem nižšie náklady

Váš cieľ je jasný a to je strecha s čo najväčšou finančnou úsporou. Šetrným riešením z týchto dvoch typov krovov vychádza určite väzníkový krov. Menšie prierezy pri väzníkových krovoch zabezpečujú úsporu dreva, čiže aj celkovú cenu krovu. Úspora financií sa ukáže i pri montáži stropnej konštrukcie, keďže túto je možné zavesiť priamo na spodnú časť väzníkov a taktiež pri montáži podbitia vonkajšej rímsy. Keďže nie je potrebné stavať strop nad posledným  podlažím, ušetríte na nákladoch na materiál, skrátite dobu výstavby, čo znamená tiež úsporu na nákladoch na pracovnú silu.  

Stavba strechy mi ponáhľa

Ste v situácii, kedy nemáte čas nazvyš a jediné vaše kritérium je bývať čo najskôr. Do 4 týždňov od vašej prvej požiadavky môžete mať strechu hotovú. Väzníkový krov je veľmi efektívnou možnosťou riešenia krovov a svojou variabilitou je vhodný na všetky typy striech. Výrobný proces neovplyvňuje ročné obdobie a samotná montáž väzníkového krovu obvykle trvá 1 až 2 dni.

Myslím ekologicky

Ste typ človeka, ktorému záleží na životnom prostredí? Vyberte si väzníkový krov. Menšia spotreba reziva pri jeho výrobe oproti klasickému krovu má pozitívny dosah na ochranu životného prostredia. Ak vám teda záleží na našich lesoch, väzníkové krovy budú pre vás správnou voľbou.

Záver

L.A.D. plus vám ponúka komplexné riešenie. U nás nájdete tím odborníkov, ktorí vám radi poradia a pomôžu s výberom celej strechy. Cenovú ponuku vám vypracujeme BEZPLATNE podľa projektovej dokumentácie.

V prípade záujmu môžete využiť Kontaktný formulár.

Chcem cenovú ponuku

Súvisiace produkty

certificates ikona

Certifikáty

Stiahnite si certifikáty potrebné k Vašej stavbe

Prejsť na certifikáty

Cenová ponuka