Falcovaná krytina, ktorú si prispôsobíte sami

Falcovaná krytina pre strechy s nízkym sklonom

Falcovanie je metóda spájania plechov. Na plechovom páse, ktorý prešiel falcovaním sa nachádza otvorená stojatá drážka nazývana falc. Táto dvojitá drážka býva kladená do odkvapovej hrany k hrebeňu strechy. Jedná sa o klasické pozdĺžne spájanie dvoch plechových pásov (uzavretím tejto drážky). Falcované plechy alebo inak povedané falcovaná krytina, sú jedným z najčastejšie používaných spôsobov spájania krytín na strechách s malým sklonom. Spravidla sa používa pri sklone strechy od 4°.

V LAD plus vám ponúkame možnosť ohýbania profilov alebo strihania plechov v našom novootvorenom Falcovacom centre.