Drevo_na_krov, stavba_krovu, stavba _kompletnej_strechy_domu.

vaznikove_krovy