Projekt „Obnova rodinných domov“

Cieľom tohto štátneho projektu je do roku 2026 podporiť príspevkom na obnovu domu až 30 tisíc starších domov. Domy postavené pred rokom 2013 poväčšine nespĺňajú súčasné štandardy energetickej náročnosti a sú záťažou pre životné prostredie. Investícia do novej zateplenej strechy sa vám vráti v podobe nižších účtov za energie, lepšieho komfortu bývania a tiež zhodnotenia majetku.

Kto môže požiadať o dotáciu:

  • Fyzická osoba (vlastník rodinného domu) aj bez trvalého pobytu v dome, na ktorý žiada dotáciu.
  • Dom by sa mal nachádzať na území Slovenskej republiky, byť postavený pred 1. januárom 2013, mal by byť využívaný na bývanie a v liste vlastníctva by mal byť zaevidovaný ako „rodinný dom“.

Akú dotáciu je možné získať?

  • Príspevok vo výške až 75 % nákladov na obnovu, ak sa ňou dosiahne úspora energií 30%. V absolútnej hodnote môže byť pomoc až do výšky 15 tisíc eur. Pri komplexnejších opatreniach a dosiahnutí úspery energií nad 60 % môže dokonca výška príspevku dosiahnuť maximum 19 tisíc EUR.

RADI BY SME VÁM PRIPOMENULI PREBIEHAJÚCU SÚŤAŽ, KDE EŠTE NAVYŠE MÔŽETE UŠETRIŤ 1 000 EUR!