• LAD plus – 30 rokov na trhu. Pri príležitosti tohto krásneho jubilea našej spoločnosti sme si pre Vás pripravili súťaž o krov (klasický krov alebo väzníkový krov) úplne zdarma pre jedného z Vás. Či už riešite rekonštrukciu Vášho krovu, alebo potrebujete nový krov, šancu na výhru máte rovnakú.
 • Podmienky – do súťaže sú automaticky zaradení všetci zákazníci strešného centra LAD plus, ktorí si u nás od 1.1.2024 do 31.10.2024 zakúpia svoju novú strechu. Podmienkou je vyplatenie zálohy, alebo plnej ceny strechy s celým príslušenstvom do 31.10.2024. Výhercovi bude hodnota krovu vyplatená aj spätne po úhrade celej výšky krovu.
 • Pod pojmom nová strecha sa rozumie krov (klasický krov alebo väzníkový krov), strešná krytina, odkvapový systém s kompletným príslušenstvom.
 • Výherca bude vyžrebovaný 6.11.2024

 

Pod pojmom kompletná nová strecha sa rozumie:

1, Kompletná šikmá strecha, ktorá zahŕňa

 • krov klasický, alebo väzníkový
 • strešné laty (množstvo adekvátne na danú strechu)
 • strešná krytina
  •  krytina vrátane doplnkov
  •  doplnky na odkvapovú hranu (odkvapový plech, vetrací pás, ochranná mriežka)
  •  vetrací pás hrebeňa
  •  poistná hydroizolácia
  •  doplnky na úžľabie v prípade potreby (úžľabný plech, príponky)
  •  kompletný odkvapový systém

2, Kompletná plochá strecha

 • krov väzníkový alebo klasický
 • debnenie plochej strechy
 • zateplenie plochej strechy
 • hydroizolácia vrátane doplnkov

Maximálna výška výhry je stanovená na 5000 EUR za krov. Do súťaže budú zaradené strechy s plochou od 50 m2.