Palivové drevo – brikety drevené

Brikety sa vyrábajú zlisovaním zvyškov po drevovýrobe do tvaru valčekov s veľkosťou cca 0,5 cm bez akéhokoľvek spojiva a pýšia sa vysokou výhrevnosťou. Po spálení vznikne malé množstvo popola, ktoré sa dá následne využiť ako prírodné hnojivo. Brikety ľahko rozlámete na menšie kúsky, preto pri ich používaní nie sú potrebné triesky na podpaľovanie. Drevené brikety horia spočiatku ako drevo a neskôr tlejú ako uhlie. Pelety sú ekologické a ekonomické palivo. Sú jednoduché na skladovanie a manipuláciu.

Odporúčania ku kúreniu

Prikladanie

- zaplňujte spaľovací priestor maximálne do jednej polovice, pretože drevené brikety pri horení zväčšujú objem

Rozloženie ohňa

- oheň rozložte pomocou podpaľovača, drevom alebo odlomte niekoľko kotúčikov brikiet a oheň rozložte obvyklým spôsobom K horeniu plameňom - odlamujte kúsky brikiet veľké ako päsť a v malom množstve prikladajte

Na dlhodobé horenie

– prikladajte celé brikety a znížte prívod vzduchu Pri spaľovaní brikiet je dôležitá regulácia vzduchu. Na zapaľovanie je potrebný dostatok kyslíka, aby nastalo správne spaľovanie. K horeniu a následnému tleniu sa naopak prívod vzduchu uzatvára na dlhú dobu uvoľňovania tepla.