PREDAJ TOVARU NEPRERUŠENÝ - viac informácií  TU.

PREDAJ MATERIÁLU NEPRERUŠENÝ.

Pobočky L.A.D. plus sú Vám od 7.1.2021 naďalej k dispozícii v štandardnej otváracej dobe.

Materiál odporúčame objednávať telefonicky alebo emailom.

V záujme ochrany Vášho aj nášho zdravia Vás prosíme o dodržiavanie hygienických opatrení (Rúško-Odstup-Ruky).

Zistiť viac

Po - Pi: 7:00 - 16:00Sobota: 7:00 - 12:00

Spať na akcie

AKCIA UKONČENÁ

VYUŽITE FANTASTICKÚ ZĽAVU NA KLASICKÝ KROV A VÄZNÍK PRÉMIUM - AKCIA UKONČENÁ

ZĽAVA V HODNOTE DPH NA UCELENÝ KLASICKÝ KROV A VÄZNÍK PRÉMIUM

Akcia platí v predajniach L.A.D. plus s.r.o. od 1.8.2020 do 31.8.2020. 
Pri nákupe v predajniach bude zľava odpočítaná pri pokladni z ceny uvedenej v cenníku. 
Podmienkou získania zľavy v hodnote DPH na klasický krov alebo väzník prémium, je odber kompletnej strechy. Akciu je možné kombinovať len s akciou "STREŠNÁ NAKLADAČKA". 

V rámci akcie zákazník zakúpi tovar (ucelený klasický krov, resp. väzníkový krov prémium) za cenu zníženú o zľavu zodpovedajúcu výške DPH, teda za cenu, za ktorú by tovar nakúpil, keby si mohol 
uplatniť nárok na odpočet DPH. Uceleným klasickým krovom sa rozumie stavebné rezivo potrebné na výrobu krovu. Podmienkou na uplatnenie akcie „Zľava v hodnote DPH na ucelený klasický krov“ je kúpa kompletnej strechy v skladbe: krov, krytina, odkvapový systém, OSB dosky v množstvách zodpovedajúcich ploche strechy.

Modelový príklad: 

Zákazník si zakúpi kompletnú strechu (s plochou 180 m2)v skladbe: krov, krytina, odkvapový systém, OSB dosky. Cena kompletnej strechy je 20 000 €, pričom cena stavebného reziva na krov alebo väzník prémium činí sumu 10 000 € vrátane DPH - čo zodpovedá čiastke 8 333 € bez DPH. 
Hodnota zľavy v akcii je vyjadrením percentuálneho rozdielu medzi cenou bez a vrátanie DPH, teda 16,67 %. Okrem zľavy v hodnote DPH na ucelený klasický krov alebo väzník prémium si zákazník  môže súčasne uplatniť zľavu na nákup elekto spotrebiča v rámci akcie „Strešná nakladačka“. 

AKCIA STREŠNÁ NAKLADAČKA

Každý zákazník, ktorý si zakúpi v období od 1.7.2020 do 30.9.2020 kompletnú strechu*, získa po riadnej úhrade elektro spotrebič za zvýhodnenú cenu 1 €. Kúpou ďalšieho vybraného 
materiálu má zákazník možnosť získať hodnotnejší spotrebič za zvýhodnenú cenu 1 €.

*Kompletnou strechou sa rozumie 
a) šikmá strecha s plochou min. 150 m2  v skladbe: krov, krytina, odkvapový systém, OSB dosky, 
    (prípadne izolácia),
b) plochá strecha v hodnote od 7 500 € v skladbe: krov, debnenie, tepelná izolácia, hydroizolácia,
    (prípadne sadrokartón a komín).

Podrobné podmienky akcie „Zľava v hodnote DPH na klasický krov a väzník prémium“.

I. Úvodné ustanovenia
1. L.A.D. plus s r. o., IČO: 45955620, so sídlom Zlievarenská 7500/8, 917 48 Trnava, zapísaná v obchodnom registri Reg.: Okresný súd v Trnave, oddiel: Sro., vložka č.26605/T organizuje v termíne od 0:01 hodín 1.8.2020 do 23:59 hod dňa 31.8.2020 marketingovú akciu zvanú „Zľava v hodnote DPH na klasický krov a väzník prémium“ (ďalej len „Akcia“).

II. Definície
1. V rámci akcie zákazník zakúpi tovar (stavebné rezivo) za cenu zníženú o zľavu zodpovedajúcu výške DPH, teda za cenu, za ktorú by tovar nakúpil, keby si mohol uplatniť nárok na odpočet DPH. Podmienkou uplatnenia zľavy kúpa kompletnej strechy,t.j. krovu, krytiny, odkvapového systému a OSB dosiek. 
2. Pri nákupe na predajniach bude zľava odpočítaná pri pokladni z ceny uvedenej v cenníku. 
3. Akciu je možné kombinovať len so súbežne prebiehajúcou akciou "STREŠNÁ NAKLADAČKA". Podmienky akcie "STREŠNÁ NAKLADAČKA" ostávajú zachované: kúpa kompletnej 
               a) šikmej strechy s plochou od 150 m2 v skladbe: krov, krytina, odkvapový systém, OSB dosky(prípadne izolácia)
               b) plochej strechy v hodnote 7 500 €.  
4. Výpočet zľavy: Odpočet DPH znamená zľavu 16,67 % z celkovej pôvodnej predajnej hodnoty tovaru. Z právnych dôvodov nemôže L.A.D. plus odpočítať koncovým zákazníkom DPH ako také, blok bude obsahovať DPH, avšak nákup bude ponížený o deklarovanú zľavu 16,67 % u predmetných výrobkov. 
5. Modelový príklad: Cena tovaru 10 000 € vrátane DPH zodpovedá čiastke 8 333 € bez DPH. Hodnota zľavy v akcii je vyjadrením percentuálneho rozdielu medzi cenou bez a vrátanie DPH, teda 16,67 %. 
6. Ceny uvedené v Akcii a percentuálnej zľave sú vypočítané z pôvodnej predajnej ceny tovaru. Pôvodné predajné ceny sú ceny, za ktoré bol naposledy predávaný tovar pred tým, než bol zaradený do predmetnej Akcie. 
7. Pri objednaní tovaru, resp. nákupe tovaru v predajni ponúkaného v Akcii je zákazník povinný postupovať v súlade s obchodnými podmienkami L.A.D. plus a predmetnými podmienkami Akcie.

III. Objednávka
1. L.A.D. plus s.r.o. v rámci Akcie ponúka vybraný tovar za zvýhodnenú cenu so zľavou vo výške 16,67 %. Zákazník nemá právny nárok na objednaný tovar v prípade, že tovar bude vypredaný, po uskutočnenej objednávke a jej akceptácii, nebude tovar už dostupný, alebo zvýhodnená cena bude na určitý tovar poskytnutá v omyle. V uvedených prípadoch si L.A.D.plus vyhradzuje právo stornovania vykonanej, popr. uhradenej objednávky. 
2. Zákazník si je vedomý, že s ohľadom na legislatívny poriadok Slovenskej republiky nie je možné neúčtovať DPH, daňový doklad bude DPH obsahovať, cena tovaru bude však znížená o vyššie uvedenú zľavu. 
3. Uplatnenie zvýhodnenej ceny tovaru v Akcii, je podmienené riadnym dokončením objednávky a riadnym uhradením uskutočnenej objednávky v dobe trvania Akcie a v prípade nákupu v predajni, riadnym uhradením ceny tovaru. Na tovar ponúkaný za zvýhodnenú cenu v rámci Akcie nie je možné uplatniť iné cenové zvýhodnenie ani zľavu okrem akcie "STREŠNÁ NAKLADAČKA".

IV. Záverečné dojednania
1. L.A.D. plus nenesie žiadnu zodpovednosť za rýchlosť ani prenos dát prostredníctvom siete Internet a za chyby spôsobené pri prenose elektronických správ. 
2. Zákazník berie na vedomie, že ceny tovarov, výška zliav, ako aj dostupnosť tovaru sa môžu meniť. 
3. L.A.D. plus si vyhradzuje právo Akciu skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či meniť podmienky Akcie, a to aj bez udania dôvodu. 
4. Zákazník nemá právo na náhradu nákladov spojených s účasťou v Akcii. 5. Tieto podmienky Akcie nadobúdajú účinnosť dňom ich vyhlásenia.

V TRNAVE dňa 1.8. 2020
L.A.D. plus s r. o.

 

 

vseobecne ustanovenia stiahnuť 

Cenová ponuka